[اسم]

guava

/ˈɡwɑːvə/
قابل شمارش

1 گواوا [نوعی میوه گرمسیری]

معادل ها در دیکشنری فارسی: اَمرود
  • 1.a tree that produces guavas
    1. درختی که میوه گواوا می دهد
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان