[اسم]

hamburger

/ˈhæmbərgər/
قابل شمارش

1 همبرگر

مترادف و متضاد burger
  • 1. Hamburger is my favorite sandwich.
    1 . همبرگر ساندویچ مورد علاقه من است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان