[اسم]

hard court

/hɑrd kɔrt/
قابل شمارش

1 زمین کفپوش (تنیس)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان