[اسم]

hard core

/hˈɑːɹd kˈoːɹ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 هسته مرکزی (گروه) گروه سرسخت و متعصب

2 سنگ و آجر (برای ساخت جاده)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان