[عبارت]

have a cold

/hæv ə koʊld/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سرما خوردن

  • 1.I have a cold.
    1. من سرما خورده‌ام.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان