[عبارت]

have a break

/hæv ə breɪk/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 استراحت کردن [برای مدت کوتاهی از کاری دست کشیدن]

  • 1.If you're tired, you should have a break.
    1. اگر خسته هستی، باید استراحت کنی.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان