[عبارت]

have a baby

/hæv ə ˈbeɪbi/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بچه‌دار شدن بچه به دنیا آوردن

  • 1.I'm going to have a baby soon.
    1. من به زودی بچه‌دار خواهم شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان