[صفت]

haunting

/ˈhɔːntɪŋ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more haunting] [حالت عالی: most haunting]

1 تاثیرگذار و فراموش‌نشدنی

  • 1.a haunting melody
    1. یک ملودی تاثیرگذار و فراموش‌نشدنی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان