[صفت]

haunted

/ˈhɔntəd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more haunted] [حالت عالی: most haunted]

1 روح زده (خانه و ...) جن زده

معادل ها در دیکشنری فارسی: جن‌زده جنی
  • 1.A haunted house
    1. یک خانه روح زده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان