[اسم]

haut-relief

/ˌoʊ rɪˈliːf/
غیرقابل شمارش

1 نقش‌برجسته

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان