[اسم]

health insurance

/hɛlθ ɪnˈʃʊrəns/
قابل شمارش

1 بیمه سلامت بیمه بهداشت و درمان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان