[عبارت]

health problem

/hɛlθ ˈprɑbləm/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مشکل سلامتی بیماری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان