[اسم]

health warning

/ˈhelθ wɔːrnɪŋ/
قابل شمارش

1 پیام هشداردهنده بهداشتی

  • 1.Alcoholic beverages carry health warnings on their labels.
    1. نوشیدنی‌های الکلی پیام‌های هشداردهنده بهداشتی روی برچسب‌هایشان دارند.
  • 2.All tobacco products are required to carry a government health warning.
    2. تمام محصولات تنباکویی باید پیام هشداردهنده بهداشتی دولتی داشته باشند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان