[اسم]

healthy economy

/ˈhɛlθi ɪˈkɑnəmi/
قابل شمارش

1 اقتصاد پررونق اقتصاد شکوفا

  • 1.Obviously my country has a healthy economy.
    1. بدیهی است که کشور من اقتصاد پررونقی دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان