[قید]

healthily

/ˈhɛlθɪli/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 به طرز سالم

  • 1.Eat healthily and take plenty of exercise.
    1. سالم غذا بخورید و بسیار ورزش کنید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان