[اسم]

heckler

قابل شمارش

1 حرف‌قطع‌کن کسی که هنگام سخنرانی وسط حرف سخنران می‌پرد (با سوال پرسیدن)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان