[اسم]

hectare

/ˈhektɑː/
قابل شمارش

1 هکتار

معادل ها در دیکشنری فارسی: هکتار
مترادف و متضاد ha
  • 1.His family farm covered many hectares.
    1. مزرعه خانوادگی او شامل چندین هکتار (زمین) است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان