[اسم]

hectic pace

/ˈhɛktɪk peɪs/
قابل شمارش

1 جوش و خروش زیاد سرعت بالا

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان