[اسم]

hedgehog

/ˈhedʒhɑːɡ/
قابل شمارش

1 جوجه تیغی خارپشت

معادل ها در دیکشنری فارسی: جوجه‌تیغی خارپشت
  • 1.Hedgehogs can roll into a ball to defend themselves when they are attacked.
    1. جوجه تیغی ها وقتی مورد حمله قرار می گیرند می توانند برای دفاع خود را تبدیل به توپ کنند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان