[اسم]

hedgerow

/ˈhedʒroʊ/
قابل شمارش

1 پرچین چپر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان