[اسم]

hedonism

/ˈhidəˌnɪzəm/
غیرقابل شمارش

1 لذت‌گرایی لذت‌طلبی

معادل ها در دیکشنری فارسی: عشرت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان