[صفت]

hedonistic

/ˌhidəˈnɪstɪk/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more hedonistic] [حالت عالی: most hedonistic]

1 لذت‌جویانه لذت‌طلبانه

معادل ها در دیکشنری فارسی: خوش‌گذران راحت‌طلب
  • 1.A hedonistic life
    1. یک زندگی لذت‌جویانه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان