[اسم]

helicopter

/ˈhel.əˌkɑp.tər/
قابل شمارش

1 هلیکوپتر

مترادف و متضاد chopper
  • 1. a helicopter pilot
    1 . خلبان هلیکوپتر
  • 2. The injured were flown to the hospital by helicopter.
    2 . مجروحان توسط هلیکوپتر به بیمارستان برده شدند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان