[اسم]

higher education

/ˌhaɪər edʒuˈkeɪʃn/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 آموزش عالی

معادل ها در دیکشنری فارسی: آموزش عالی تحصیلات دانشگاهی
  • 1.Will she go on to higher education?
    1. آیا او به (مقطع) آموزش عالی خواهد رفت؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان