[اسم]

hoe

/hoʊ/
قابل شمارش

1 کج‌بیل

  • 1.A hoe is another fine tool no garden - or gardener - should be without.
    1. کج‌بیل یکی دیگر از ابزار باغبانی است که هیچ باغ - یا باغبانی - نباید بدون آن باشد.
[فعل]

to hoe

/hoʊ/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: hoed] [گذشته: hoed] [گذشته کامل: hoed]

2 کج‌بیل زدن

  • 1.to hoe the flower beds
    1. خاک بستر گل ها را کج‌بیل زدن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان