[صفت]

holistic

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کل‌گرایانه کل‌نگرانه، همه جانبه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان