[اسم]

holidaymaker

/ˈhɑləˌdeɪˈmeɪkər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مسافر (در سفر تفریحی) [گردشگری که در زمان تعطیلات به مسافرت می‌رود]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان