[اسم]

hole-in-one

/hoʊl-ɪn-wʌn/
قابل شمارش

1 ضربه مستقیم به سوراخ (گلف)

توضیحاتی درباره hole-in-one
توپ را با یک ضربه وارد سوراخ کردن.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان