[اسم]

holding company

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شرکت هلدینگ شرکت نگهدار

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان