[اسم]

humidity

/hjuˈmɪdəti/
غیرقابل شمارش

1 رطوبت نم

معادل ها در دیکشنری فارسی: رطوبت نم نا
  • 1.high levels of humidity
    1. سطوح بالایی از رطوبت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان