[قید]

indeed

/ɪnˈdiːd/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 به راستی الحق، واقعا

معادل ها در دیکشنری فارسی: الحق براستی در حقیقت واقعا
مترادف و متضاد actually as expected to be sure truly
  • 1.Indeed, we are a lost generation.
    1. به راستی که ما نسلی گمشده [تباه شده] هستیم.
  • 2.It is very hot indeed.
    2. این الحق بسیار داغ است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان