[صفت]

intimidated

/ɪnˈtɪmɪˌdeɪtɪd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more intimidated] [حالت عالی: most intimidated]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 وحشت‌زده هراسیده

معادل ها در دیکشنری فارسی: مرعوب
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان