[صفت]

intolerable

/ɪnˈtɑlərəbəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more intolerable] [حالت عالی: most intolerable]

1 تحمل ناپذیر غیرقابل قبول

معادل ها در دیکشنری فارسی: غیر قابل تحمل
مترادف و متضاد unbearable
  • 1.Any opposition to the rules is intolerable.
    1. هر نوع مخالفتی با قوانین غیرقابل قبول است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان