[اسم]

labor dispute

قابل شمارش

1 عدم توافق میان کارگران و کارفرمایان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان