[صفت]

labiovelar

/ˌleɪbioʊˈviːlər/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 لبی-نرمکامی (آواشناسی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان