[اسم]

Liz

/lˈɪz/
غیرقابل شمارش

1 لیز [نام دخترانه] کوتاه شده الیزابت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان