[اسم]

Liza

/lˈiːzə/
غیرقابل شمارش

1 لیزا [نام دخترانه] کوتاه شده الیزابت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان