[اسم]

living room

/ˈlɪvɪŋ rʊm/
قابل شمارش

1 اتاق نشیمن هال

معادل ها در دیکشنری فارسی: اتاق نشیمن هال نشیمن
مترادف و متضاد lounge sitting room
  • 1.We all settled around the television set in the living room.
    1. ما همه دور میز تلویزیون در اتاق نشیمن نشستیم.
  • 2.We had dinner in the living room and watched a movie on TV.
    2. ما شام را در اتاق نشیمن خوردیم و یک فیلم از تلویزیون تماشا کردیم.
توضیحاتی در رابطه با living room
معادل فارسی اسم living room "اتاق نشیمن" است. این اسم به معنای اتاق اصلی خانه است که برای فعالیت‌های مشترکی از قبیل تماشای تلویزیون و پذیرایی و... از آن استفاده می‌شود.
[عبارات مرتبط]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان