[اسم]

living

/ˈlɪv.ɪŋ/
قابل شمارش

1 امرار معاش زندگی، معیشت

  • 1. What do you do for a living?
    1 . برای امرار معاش چه کار می‌کنی؟
[صفت]

living

/ˈlɪv.ɪŋ/
غیرقابل مقایسه

2 زنده

مترادف و متضاد alive
  • 1. living creatures
    1 . موجودات زنده
  • 2. living things
    2 . چیزهای زنده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان