[اسم]

lollipop lady

/ˈlɑliˌpɑp ˈleɪdi/
قابل شمارش

1 پلیس مدرسه (خانم) متصدی عبور کودکان از خیابان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان