[اسم]

londoner

/ˈlʌndənər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 لندنی [اهل لندن]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان