[صفت]

lone

/loʊn/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مجرد تک و تنها، منزوی

معادل ها در دیکشنری فارسی: یکتا
مترادف و متضاد single solitary
  • 1.a lone sailor crossing the Atlantic
    1. ملوانی تنها در حال عبور از اقیانوس اطلس
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان