[اسم]

lone wolf

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 فرد منزوی و تکرو فرد انزواطلب

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان