[اسم]

loner

/ˈloʊnər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 آدم منزوی و تکرو آدم انزواطلب

  • 1.Ken’s always been a bit of a loner.
    1. "کن" همیشه تا حدی آدم منزوی بوده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان