[قید]

long ago

/lɔŋ əˈgoʊ/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مدت‌ها پیش گذشته‌های دور، دیرباز

معادل ها در دیکشنری فارسی: دیرباز
  • 1.Long ago there were no cars or airplanes.
    1. مدت‌ها پیش [در گذشته‌های دور]، اتومبیل یا هواپیمایی وجود نداشت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان