[اسم]

long hair

/lɔŋ hɛr/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 موی بلند

معادل ها در دیکشنری فارسی: موی بلند
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان