[اسم]

long skirt

/lˈɑːŋ skˈɜːt/
قابل شمارش

1 دامن بلند

معادل ها در دیکشنری فارسی: دامن بلند
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان