[اسم]

loneliness

/ˈloʊnlinəs/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تنهایی

معادل ها در دیکشنری فارسی: تنهایی
  • 1.feelings of depression and loneliness
    1. حس افسردگی و تنهایی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان