[حرف ندا]

lolz

(laugh out loud)
/lɑːlz/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نماد خنده با صدای بلند (در پیام کوتاه)

informal
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان