[اسم]

low gear

/lˈoʊ ɡˈɪɹ/
قابل شمارش

1 دنده سنگین

معادل ها در دیکشنری فارسی: دنده سنگین
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان